ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

آرشیو مقالات


آناتومی گوش

مزایای تقویت دوگوشی

جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا به دو گوش نیاز دارد، به این ترتیب که با مقایسه ورودی های دو گوش، در کسری از ثانیه جهت صدا را م ...
آناتومی گوش

آناتومی گوش ( Ear Anatomy )

گوش انسان، همانند گوش سایر پستانداران، دارای اندام‌های حسی است که از دو عملکرد کاملاً متفاوت برخوردار است : عملکرد شنوایی و تعادل ...
logo_dr-sammak