ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

سمعك چيست ؟

نویسنده : روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۱/۳۰
سمعك چيست ؟

سمعك‌ها موثرترين راهكار و تدبير درماني براي اكثريت افراد مبتلا به کم شنوايي هستند. سمعك‌ها يا به صورت جيبي هستند و يا اينكه بر روي خود گوش قرارداده مي شوند و طوري طراحي شده اندكه اصوات را تقويت مي كنند.آنها اصوات را ازمحيط گرفته (بوسيله ميكروفوني كوچك)، تقويت کرده و سپس اصوات تقويت شده را مستقيما در اختيارگوش مورد استفاده قرارمي دهند( بوسيله يك بلندگوي كوچك).در تمامي سمعك‌ها، قدرت لازم جهت انجام مراحل فوق از طريق يك باتري كوچك قرارداده شده در سمعك، تامين مي شود. 
چگونه يك سمعك براي يك فرد انتخاب مي شود؟
پس از ارزيابي هاي كامل شنوايي، سمعك مناسب براي افراد انتخاب مي شود. هنگام انتخاب سمعك بايد 4 تصميم مهم گرفته شود :
1) نوع و شكل ظاهري سمعك.
2) كيفيت سمعك.
3) مدار الكتريكي مورد نياز.
4) استفاده از دو سمعك (دوگوشي) در مقابل يك سمعك (تك گوشي).

بنا به دلايل فراواني، معمولا گرفتن سمعك براي هرگوش(دو سمعك) مزيتها و فوايد بيشتر و بهتري نسبت به حالت تك گوشي يا يكطرفه دارد.بايد توجه داشت كه تصميم گيري درباره هركدام از فاكتورهاي فوق وابسته به فاكتورهاي ديگر مي باشد و اين فاكتورها به هم وابسته اند. 

سمعك چيست ؟


انواع سمعك بر اساس شكل ظاهري سمعك
1)سمعك‌هاي پشت گوشي(BTE)
اين نوع سمعك‌ها داراي دو قسمت هستند : يكي خود سمعك و ديگري قالب سمعك، خود سمعك در پشت لاله گوش قرارمي گيرد و توسط يك لوله پلاستيكي ظريف به قالب متصل شده و قالب در مدخل كانال گوش جاي داده مي شود.
قالب اصلي سمعك از روي قالب اوليه كانال و لاله گوش تهيه مي شود. قالب اوليه توسط اُديولوژيست از گوش تهيه شده و سپس جهت ساختن قالب اصلي به لابراتوار قالب سازي فرستاده مي شود.بايد هر چند وقت يكبار قالب تعويض شده و قالب جديد ساخته شود بخصوص دركودكان كه لاله و كانال گوش در حال رشد مي باشد. سمعك‌هاي پشت گوشي براي انواع كاهش شنوايي و در هرسني مناسب هستند. سمعك‌هاي پشت گوشي مناسبترين نوع سمعك براي اطفال وكودكان مي باشند و بخصوص براي كاهش شنوايي هاي شديد و عميق كارايي خوبي دارند.
2)سمعك‌هاي داخل گوشي(ITE)
سمعك‌هاي داخل گوشي داراي يك بدنه پيش ساخته مي باشند كه از روي قالب اوليه كانال گوش خارجي ساخته مي شود.سمعكهاي داخل گوشي براي كم شنوايي هاي ملايم تا شديد مناسب هستند.اين نوع سمعك‌ها براي اطفال و كودكان مناسب نمي باشند.
3)سمعك‌هاي داخل كانال(ITC)
اين نوع سمعكها ازسمعكهاي داخل گوشي كوچكتر هستند و داخل كانال گوش خارجي قرار مي گيرند.سمعكهاي داخل كانال نيز مانند سمعكهاي داخل گوشي از يك قالب پيش ساخته كه از روي قالب اوليه ساخته مي شود تشكيل شده اند اين نوع سمعكها براي كم شنوايي هاي ملايم تا متوسط مناسب هستند و در اطفال و كودكان كارآيي خوبي ندارد.
4)سمعك‌هاي كاملا داخل كانال(CIC)
سمعك‌هاي كاملا داخل كانال نيز مانند سمعكهاي داخل گوشي و داخل كانال از يك قالب پيش ساخته تشكيل شده است كه از روي قالب اوليه ساخته مي شود و محتويات سمعك درون آن قرار مي گيرد.سمعك‌هاي “ كاملاً داخل كانال” درعمق مجراي گوش و نزديك پرده گوش قرار مي گيرند و معمولابراي كم شنوايي هاي ملايم تا متوسط و كم شنوايي هاي فركانس بالا كاربرد دارند. همانند سمعكهاي داخل گوشي و داخل كانال، اين سمعكها نيز براي اطفال و كودكان كارآيي مناسبي ندارد.
5)سمعك‌هاي جيبي
اين نوع سمعكها ازيك بدنه جدا تشكيل شده اندكه در داخل جيب قرارگرفته و به وسيله يك سيم به قالب گوش اتصال مي يابد.به علت پيشرفت مزاياي صوتي و الكترونيكي سمعكهاي سطح گوشي(پشت گوشي،داخل گوشي،داخل كانال و كاملا داخل كانال)سمعكهاي جيبي اغلب مورد استفاده قرار نمي گيرند مگر در موارد بسيار اختصاصي كه به علت كم شنوايي زياد(شديد و عميق‌) نياز به بهره بالايي داشته باشيم.
انواع سمعك براساس مدارات الكتريكي
1)سمعك‌هاي آنالوگ مرسوم
اين نوع سمعكها داراي اجزاء الكتريكي آنالوگ جهت تقويت و كنترل صوت مي باشند.معمولا اين نوع سمعكها در مقايسه با سمعكهاي قابل برنامه ريزي و ديجيتالي، در جهت تطبيق بيشتر با نوع كم شنوايي و نيازهاي شنيداري فرد استفاده كننده انعطاف پذيري كمي دارند.از طرفي اين سمعكها داراي قيمت پايين تري نسبت به سمعكهاي قابل برنامه ريزي و ديجيتالي مي باشند.
2)سمعك‌هاي قابل برنامه ريزي
اين نوع سمعكها توسط اُديولوژيست براي هر فرد بطور خاص برنامه ريزي كامپيوتري مي شود و اين نوع سمعكها بطور اتوماتيك و خودكار با اصوات بلند و ضعيف تطبيق حاصل مي كنند بدون اينكه از ولوم كنترل استفاده شود.بيشترين مزيت اين سمعكها انعطاف پذيري آنها، مدارات تراكمي پيشرفته(مداراتي هستند كه صداي ضعيف را تقويت نموده وصداي بلند را تقويت نمي كنند) و در برخي موارد تعدد برنامه ها مي باشد.در برخي از اين سمعكها نياز به استفاده ازكنترل از راه دور مي باشد.
3)سمعك‌هاي ديجيتالي
اين سمعكها صوت ورودي را آناليز كرده وآن را به سيگنالهاي ديجيتالي تبديل مي كنند.در اين نوع سمعكها سيگنال ورودي به صورت ديجيتال مورد پردازش قرار مي گيرد و اين امكان فراهم مي شود كه با ايجاد تغيير در سيگنال آنرا با سطوح شنيداري فرد استفاده كننده تطبيق نماييم.بيشتر اشخاص ترجيح مي دهندكه از اينگونه سمعكها استفاده کنند زيرا كيفيت طبيعي تر و راحت تري از صوت در اختيار فرد قرار مي دهد.همانند ديگر نوعهاي سمعك، سمعكهاي ديجيتالي نیز داراي اجزاء و انواع مختلفي مي باشند.
وسايل اضافي مورد استفاده
برخي از مدارات و وسايل را مي توان به سمعك اضافه نمود در زير به چند مورد آن اشاره مي كنيم :
1)مدار تله كويل
بيشتر سمعكهاي پشت گوشي و برخي سمعكهاي داخل گوشي داراي مداري بنام تله كويل مي باشند كه بوسيله يك كليد بر روي بدنه سمعك فعال مي شود.مدار تله كويل هنگام استفاده از تلفن كاربرد دارد و با جمع آوري سيگنالهاي مغناطيسي از گوشي تلفن و حذف سيگنالهاي مداخله گر باعث تقويت و كيفيت بهتر صداي رسيده از تلفن مي شود.تله كويل علاوه بر استفاده از تلفن درموارد استفاده ازسيستمهاي حلقه القايي گروهي (مثلا در كلاسهاي درس‌، سالنهاي سخنراني، سالنهاي تأتر) و وسايل كمك شنوايي شخصي كاربرد موثري دارد.
2)سيستمهاي FM سطح گوشي
سيستمهاي شنيداري FM براي افراد مبتلا به كم شنوايي كه نياز به حذف نويز و سر و صداي زمينه اي دارند بسيار مفيد و سودمند است.پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي سيستمهاي FM باعث توليد سيستمهايي بدون نياز به سيم و به صورت سطح گوشي شده است.
سمعك براي چه افرادي مفيد است ؟
افراد مبتلا به هر نوع ميزان كم شنوايي (ملايم تا عميق‌) و انواع كم شنوايي (انتقالي،حسي عصبي،آميخته) مي توانند از سمعك به خوبي استفاده کنند.كاهش شنوايي در هر سني رفتار و ارتباط فرد را تحت تاثير قرار مي دهد و هيچ محدوديت سني خاصي براي تجويز سمعك وجود ندارد.نوزادان مبتلا به كم شنوايي نيز مي توانند از همان اولين ماههاي زندگي از سمعك به خوبي استفاده کنند.سمعك ها شنوايي را به سطوح طبيعي آن برنمي گردانند اما مطمئنا گوش دادن به مكالمات و صداها با آنها خوشايندتر و بهتر از حالتي است كه سمعك وجود ندارد.بايد توجه داشته باشيدكه دركنار استفاده از سمعك ها بايد استراتژيهاي ارتباطي خوب و مناسب و نحوه گوش كردن فعال را نيز مدنظرداشت.فوايد استفاده از سمعكها تا حدودي به تطابق فرد با اصوات و خود سمعك بستگي دارد.
 

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « سمعك چيست ؟ » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak