ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

تست غربالگري شنوايي چيست؟

نویسنده : روشنک کشی زاده
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
تست غربالگري شنوايي چيست؟

تست غربالگري، تست ای ساده‌ است كه توسط اديولوژيست انجام مي‌شود اين تست فقط چند دقيقه بطول مي‌انجامد و هدف آن شناسايي كودكاني است كه نياز به ارزيابي بيشتر دارند تا وجود اٌفت شنوايي براي آنها معين شود. اما بخاطر اينكه مطمئن شويد شنوايي كودك بايد به شكل كامل مورد آزمايش قرار گيرد. غربالگري در حقيقت يك‌ سري از خدماتي مي‌باشد كه شما نياز داريد تا به سلامت كودك‌تان و انجام مراقبت‌هاي درست مطمئن شويد.
نوزادان قبل از شش ماهگي شامل اين طرح مي‌شوند. بدليل اينکه تشخيص و درمان زودرس اختلالات شنوايي و استفاده از خدمات توانبخشي در راستاي وضعيت سلامتي نوزادان و شيرخواران نقش حياتي دارد، اين برنامه طراحي شده و اجرا مي‌شود.
در اين سنجش با استفاده از دستگاه OAE امواجي به گوش فرستاده شده و انعکاس امواج مشخص مي‌نمايد که شنوايي گوش چگونه است.
غربالگري شنوايي، فقط اولين گام مي‌باشد. اگر تست غربالگري احتمال اٌفت شنوايي را نشان دهد، گام بعدي، طراحي يك برنامه و رفتن نزد شنوايي شناس (اُديولوژيست) جهت انجام تست‌هاي پيگيري مي‌باشد. شنوايي‌شناس متخصصي است كه تست‌هايي را جهت تعيين مشكل شنوايي، نوع و شدت مشكل انجام مي‌دهد.
چنين تست‌هايي به شما اطمينان خواهد داد كه مهارت‌هاي ضروري زبان بطور طبيعي پيشرفت خواهد كرد و كودك در خانواده، مدرسه، جمع دوستان، شغل و ديگر فعاليت‌هاي زندگي موفق مي‌شود.
شنوايي‌شناس بوسيله تست‌هاي پيگيري، مثلا استفاده از آزمون ABR که نيازي به پاسخگويي خود کودک نيست، مي‌تواند نوع اٌفت شنوايي را شناسايي كرده و گاهي علت آنرا متوجه شود. همچنين ممكن است توجهات پزشكي بيشتر و ملاقات با يك متخصص گوش و حلق و بيني را توصيه نمايد.
اگر مشكل شنوايي وجود داشته باشد شنوايي شناس، متخصص گوش و حلق و بيني، متخصص اطفال و ساير متخصصين كه با كودك در ارتباط هستند.
انواع خدمات مداخله‌اي جهت كمك به كودكتان را در اختيار شما قرار مي‌دهند. بعنوان مثال ارجاع به يك آسيب‌شناس گفتار و زبان، يك مربي آموزش ناشنوايان يا آموزش‌هايي كه در زمينه بكارگيري وسايل خاص جهت استفاده بهتر از شنوايي به شما داده شود.

تست غربالگري شنوايي چيست؟

چه زماني بايد تست پيگيري را انجام دهيم؟
اگر كودك شما در غربالگري شنوايي پذيرفته نشد، بايد فوراٌ يك تست پيگيري را انجام دهيد. بهترين دوره يادگيري زبان، شش ماه اول زندگي است. اگر مشكوك به اٌفت شنوايي كودكتان هستيد، قبل از سه ماهگي حتماٌ به يك شنوايي شناس مراجعه نمائيد. در صورتيكه بيمارستان يا مركز بهداشتي خاص، تست غربالگري را براي كودك شما انجام داد، در زمينه مراجعه به شنوايي‌شناس از آنها راهنمايي بگيريد. تا زماني كه كودك به 6 ماهگي برسد بايد برخي خدمات مداخله اي را دريافت كرده باشد.

چرا غربالگري شنوایي کودکان مهم است؟
تقريباً 2 تا 4 از هر 1000 كودك در آمريكا ناشنوا يا سخت شنوا به دنيا مي آيند. بنابراين كاهش شنوايي شايعترين ناتواني حين تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند كه تشخيص زودرس كاهش شنوائي جهت تكامل گفتار، زبان و توانايي هاي شناختي و رواني – اجتماعي اهميت بسزا دارد. اگر كاهش شنوایي سريع تشخيص داده شود (بخصوص در اولين ماه زندگي)، درمان اغلب موفقيت آميز خواهد بود. به رغم پیشرفت‌های جدید تشخیصی، حتی در آمریکا هم هنوز يك كودك از هر چهار كودك متولد شده با كاهش شنوائي شديد تا سن 3 سالگي يا بيشتر تشخيص داده نمي شود.
 
 چه موقع شنوایي كودك بايد آزمايش شود؟ 
اولين فرصت جهت ارزيابي شنوایي كودك در بيمارستان اندكي پس از تولد است. اگر شنوایي كودك قبل از ترك بيمارستان بررسي نشد، توصيه مي شود كه اين غربالگري دراولين ماه زندگي انجام شود. در صورتيكه نتايج شنوایی سنجی كاهش شنوایي را نشان دهد، در اسرع وقت ارزيابي هاي بيشتری را (ترجيحاً در عرض 3 تا 6 ماه اول زندگي) انجام دهيد.
 
آيا غربالگري شنوایي نوزادان، ضروري است؟
در سال‌هاي اخير، سازمان هاي مختلف بهداشتی، جهت مشخص كردن اهميت غربالگري تمام نوزادان از نظر كاهش شنوایي اقداماتي انجام داده اند. اهمیت تشخیص زودرس ناشنوایی و کم شنوایی کودکان به لحاظ درمانی و بازتوانی به موقع و پیشگیری از ناتوانیهای آنان ثابت شده است. 

غربالگري شنوایي چگونه انجام مي شود؟
دو آزمون جهت غربالگري كاهش شنوایی نوزادان و شيرخواران انجام مي شود كه شامل OAE و ABR است.
(OAE) Otoacoustic emissions  شامل قرار دادن يك گوشي اسفنجي در مجرای گوش است كه پاسخ مناسب گوش به صدا را اندازه گيري مي كند. در بچه هاي با شنوایي طبیعی، يك «اكوي» قابل اندازه گيري هنگاميكه صدا از گوشي صادر مي شود، بايد توليد شود. اگر اكو ثبت نشود، مي تواند نشانه كاهش شنوایي باشد.
(ABR) Auditory brain stem response  يك تست پيچده تر است. گوشي ها روي گوش قرار داده مي شوند و الكترودها روي سر و گوش گذاشته مي شوند. صدا از طريق گوشي ها صادر مي شود و در عين حال نحوه پاسخ مغز كودك شما را به صدا اندازه مي گيرند.
اگر هريك از تست هاي فوق يك كاهش شنوایي بالقوه را تشخيص دهد، ارزيابي و پيگيري توسط متخصص گوش و حلق و بيني را توصيه می شود.

تست غربالگري شنوايي چيست؟

علائم كاهش شنوایي در کودکان
كاهش شنوایي می تواند بعد از دوران نوزادی یا شیرخوارگی اتفاق بيفتد. در اين موارد، والدين، پدربزرگ و مادربزرگ ها و ساير مراقبين كودك اغلب اولين كساني هستند كه متوجه غیر طبیعی بودن شنوایی کودک مي شوند. حتي اگر شنوایي كودكتان در نوزادي بررسی شده باشد، درصورت داشتن علایم زير کودکتان نیاز به ارزیابی شنوایی خواهد داشت:

  • ● به هيچ وجه به صداي هاي بلند غير منتظره واكنش نشان ندهد.
  • ● توسط صداهاي بلند بيدار نشود.
  • ● سرخودرا در جهت صداي شما بر نگرداند.
  • ● قادر به پيگيري يا درك جهت صدا نباشد.
  • ● مشکل درتكامل گفتاري
  • ● بلند صحبت كند يا از مهارت هاي زباني مناسب سن خود استفاده نكند.

اگر كودك شما هريك از اين علائم فوق را داشت، به پزشك خود گزارش دهيد.
در صورتيكه كودك من كاهش شنوایي داشته باشد، چه اتفاقي مي افتد؟
كاهش شنوایي در اطفال مي تواند گذرا يا دائم باشد. كاهش شنوایي کودک باید توسط پزشك برای رد مشكلات طبي اي كه مي تواند كاهش شنوایي ايجاد كند، (مثل عفونت گوش، واكس زياد گوش، مشكلات مادرزادي و يا كاهش شنوایي ژنتيكي) ارزيابي شود. اگر مشخص شود كه كاهش شنوایي كودك دائمی است، ممكن است جهت تقويت صداهاي محیط برای كودكتان، سمعك توصيه شود. دربعضي موارد، جراحي گوش می تواند شنوایي را تا حد زيادي برگرداند. براي كسانيكه انواعي از كاهش شنوایي عميق را دارند كه از سمعك به اندازه كافي سود نمي برند، كاشت حلزون ممكن است درنظر گرفته شود. بر خلاف سمعك، كاشت حلزون قسمت هاي آسيب ديده سيستم شنوایي را ميان بر زده و مستقيماً عصب شنوایي را تحريك مي كند و به كودك اجازه مي دهد صداها را بلند تر و واضح تر بشنود.
در صورتیکه كودك شما کم شنوا است، بايد مداخلات زودرس جهت پيشگيري از تاخير گفتار را جستجو كنيد. مطالعات نشان داده اند كه باز تواني شنوایي تا سن 6 ماه از تاخير گفتار جلوگيري مي كند. ساير روشهای ارتباطی مثل لب خواني وكلام اشاره نيز مي توانند در كنار سمعك يا كاشت حلزون يا به صورت مستقل استفاده شوند. در مواردی که به طور مادرزادی مجرای گوش، پرده و استخوانچه های گوش میانی تشکیل نشده باشند (آترزی گوش)، به شرط آنکه ساختمانهای گوش داخلی وجود داشته باشند، قسمتهای فوق با عمل جراحی قابل بازسازی است.
 

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « تست غربالگري شنوايي چيست؟ » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak