ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

آرشیو مقالات


کم شنوایی

کم شنوایی و انواع آن

تقریبا 10 درصد از مردم دچار کم شنوایی هستند، البته با تشخیص سریع و زودهنگام کم شنوایی می توان آنرا به خوبی مهار کرد.با کاهش شنوایی ...
کم شنوایی

کاهش شنوایی حسی عصبی چیست ؟

گوش به طور مجزا به سه بخش تقسيم مي شود : گوش خارجي ، گوش مياني وگوش داخلي.گوش خارجي شامل لاله گوش و كانال گوش است كه كانال گوش به ...
کم شنوایی

كاهش شنوايي ناشي از دارو

بيشتر داروهايی كه بطورمعمول مورد استفاده قرارمی گيرند می توانند كم شنوايی ايجاد کنند. آنتی بيوتيك‌های خانواده آمينوگلوكوزيدها می ت ...
کم شنوایی

كاهش شنوايي حسي عصبي

اصطلاح «كاهش شنوايی حسی عصبی» در برگيرنده كاهش شنوايی هايی است كه بوسيله تغيير عملكرد حلزون، عصب شنوايی و كل سيستم عصبی شنوايی ايج ...
کم شنوایی

كاهش شنوايي انتقالي

اثرات كاهش شنوايی انتقالی بر روی شنوايی شبيه حالتی است كه شدت صدا كاهش پيدا كند مانند وقتی كه ولوم صدای بلندگو را كم كنيم. ...
کم شنوایی

كاشت حلزون

کاشت حلزون يك وسيله الكترونيكی است كه توسط جراحی در گوش داخلی فردی كه دچار كم شنوايی عميق است و از سمعك نمی تواند استفاده موثر و م ...
کم شنوایی

علائم كاهش شنوائي در کودکان

كاهش شنوائي می تواند بعد از دوران نوزادی یا شیرخوارگی اتفاق بيفتد. در اين موارد، والدين، پدربزرگ و مادربزرگ ها و ساير مراقبين كودك ...
کم شنوایی

پيشگيري از كم شنوايي

شنوايي يكي از حواس برتر انسان است. محروم بودن از حس شنوايي فقط به مفهوم نشنيدن صدا نيست، بلكه ماحصل اين محروميت موجب عدم امكان دست ...
logo_dr-sammak