ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

پيشگيري از كم شنوايي

نویسنده : محمد رجبی
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
پيشگيري از كم شنوايي

شنوايي يكي از حواس برتر انسان است. محروم بودن از حس شنوايي فقط به مفهوم نشنيدن صدا نيست، بلكه ماحصل اين محروميت موجب عدم امكان دستيابي به بسياري از تجربيات مفيد و اميدبخش زندگي فردي و اجتماعي گرديده تا جائيكه ممكن است فرد را از مسير موفقيت آميز زندگي دورنمايد. توجه به اين امر كه صحبت كردن امري اكتسابي است و انسان از راه شنيدن، زبان محيط اطراف خود را فراگرفته و پس از آن قادر به تكلم مي گردد، اهميت ويژه اين حس را نشان مي دهد. لذا بدون شنيدن، گفتار بوجود نخواهد آمد و به همين علت است كه كودكان و افراد ناشنوا قادر به تكلم نمي باشند اما نكته قابل تأمل اين است كه چطور مي توانيم از ايجاد كم شنوايي و بدنبال آن عدم تكلم جلوگيري و پيشگيري کنیم. در واقع والدين بايد قبل از بچه دارشدنشان اين مسئله را مدنظر داشته باشند و نسبت به آن اطلاعات و آگاهي هايي كسب نمايند يعني مي توانند با رعايت موارد زير احتمال تولد فرزند كم شنوا يا سخت شنوا را كاهش دهند :

آيا مي دانيد که : ازهر هزار نوزاد، يك نوزاد با كم شنوايي عميق بدنيا مي آيد و ازهر هزار نوزاد بيش از دو كودك در اوايل دوران كودكي ناشنوا مي شوند
 1. انجام مشاورة ژنتيكي قبل از ازدواج.
 2.  انجام آزمايشات خوني و بررسي عامل RH.
 3.  در صورت ابتلاء به بيماري مزمن يا خاص ، حتما قبل از بارداري با پزشك مشورت نماييد.
 4.  عدم استفاده از دارو بدون تجويز پزشك و عدم استفاده از الكل در دوران بارداري.
 5.  جلوگيري از اضطرابهاي محيطي ، ضربات فيزيكي و مكانيكي در دوران بارداري.
 6.  مراقبت در جهت جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي مختلف در دوران بارداري.
 7.  مبادرت به زدن واكسن سرخجه درقبل از بارداري.
 8.  

در واقع والدين بايد قبل از بارداري و درحين بارداري نسبت به مسائل فوق توجه داشته باشند و دقت نمايند. اما در صورتيكه شما والدين محترم به تازگي صاحب فرزند شده ايد، مي توانيد با بررسي موارد زير نسبت به شنوايي كودكتان اطمينان حاصل نماييد. در زير فاكتورهايي كه نوزادان و اطفال را در معرض خطر بروز كم شنوايي قرار مي دهد ليست شده است.اگر كودك شما داراي يكي از فاكتورهاي زير باشد استعداد بيشتري نسبت به ابتلاء به كم شنوايي دارد .شما در اين رابطه بايد با يك پزشك اطفال و يا پزشك گوش و حلق و بيني و يا با يك اُديولوژيست مشورت نماييد و در صورت تشخيص متخصص بايد از كودك شما ارزيابي كامل شنوايي بعمل آيد.

شنوايي شناس كيست ؟ شنوايي شناس يا اُديولوژيست متخصصي است كه آموزش‌هايي در جهت ارزيابي و سنجش شنوايي، اثرات شنوايي روي ارتباط و توانبخشي شنوايي بويژه با استفاده از  سمعك دريافت مي كند.

پيشگيري از كم شنوايي

فاكتورهاي دوران نوزادي (تولد تا يك ماهگي)

 1.  سابقة خانوادگي در خصوص وجود كم شنوايي حسي عصبي مادرزادي.
 2.  عفونتهاي دوران جنيني كه مظنون به ارتباط با كم شنوايي حسي عصبي هستند مثل توكسوپلاسموزيس، سيفليس، سرخجه، هرپس.
 3.  بدشكليهاي چهره اي جمجمه اي.
 4.  وزن كمتر از 1500 گرم هنگام تولد.
 5.  زردي دوران نوزادي در حدي كه منجر به تعويض خون گرديده است.
 6.  مصرف داروهايي كه اثر تخريبي بر روي شنوايي دارند مانند آمينوگليكوزيدها (جنتامايسين، توبرامايسين، كانامايسين و استرپتومايسين، بخصوص هنگاميكه به صورت دوره اي و طولاني مدت مصرف شود.) 
 7.  مننژيت باكتريايي.
 8.  امتياز آپگار صفر تا 4 در دقيقه اول و صفر تا 6 در دقيقه پنجم. (آپگار امتيازي است كه علائم حياتي نوزاد را هنگام تولد اندازه گيري مي نمايد.)
 9.  مشكلات تنفسي ادامه دار بطوريكه بيش از 5 روز ادامه يابد مثل افزايش فشار خون ريوي.
 10. وجود نشانه هاي غيرطبيعي كه با بيماريها و اختلالات شنوايي مرتبط باشند.
 11. مراقبت شديد از نوزاد در بيمارستان بيش از 5 روز.
توجه داشته باشيد كه : اغلب والدين اولين كساني هستند كه به وجود كم شنوايي در فرزندشان پي مي برند.

فاكتورهاي دوران كودكي (يك ماهگي تا 3 سالگي)

 1. نگراني والدين يا پرستار كودك نسبت به تأخير زبان آموزي با توجه به سن كودك. (به فهرست تكاملي مهارتهاي دريافتي زبان توجه نماييد.)
 2. مننژيت باكتريايي و عفونتهاي ديگر كه با كاهش شنوايي مرتبط باشند.
 3. ضربه به سر كه با كاهش هوشياري كودك يا شكستگي جمجمه همراه باشد.
 4. وجود نشانه هاي غيرطبيعي.
 5. مصرف داروهايي كه اثر تخريبي بر روي شنوايي دارند مثل جنتامايسين.
 6. عفونتهاي مزمن گوش مياني و بدنبال آن وجود مايع در گوش مياني بيش از 3 ماه يا عفونتهاي مزمن برگشت پذير گوش مياني.
 7. بيماريهاي تحليل برنده اعصاب مثل نوروفيبروماتوزيس.
 8. بدشكلي‌هاي آناتوميكي و بيماريهايي كه عملكرد شيپوراستاش را تحت تأثير قرار مي دهد مانند شكاف كام.
 9. وجود سابقه و تاريخچه كاهش شنوايي دائم يا پيشرونده در فاميل.
 10. بيماريهاي دوران كودكي مانند اوريون ، مننژيت ، مخملك.
 11. آسيبهاي دوران كودكي بويژه شكستگي جمجه، برخورد اجسام تيز با سر يا گوش ، قرارگيري در معرض اصوات بلند ،
آيا مي دانيد كه : اوریون عامل بيشتر كم شنوايي هاي يكطرفه در بچه ها مي باشد.

فهرست تكاملي مهارتهاي دريافتي زبان و حافظة شنيداري

همانطور كه قبلا گفته شد لزوم رشد و تكامل بدون عيب و نقص گفتار و زبان در كودك، وجود حس شنوايي طبيعي و سالم مي باشد يعني اينكه بروز هرگونه نقصي در سيستم شنوايي كودك تأثير مهمي بر روي رشد زبان و گفتار كودك مي گذارد. لذا در زير فهرستي ارائه شده است كه شما با تطبيق آن با رفتار و گفتار كودكتان مي توانيد تا حدودي به سلامت سيستم شنيداري و گفتاري كودك خود مطمئن شويد.

به خاطر داشته باشيد كه درجات رشدي كه در زير ارائه شده است به صورت ميانگين مي باشد و برخي از كودكان خيلي زودتر از اين درجات رشد مي كنند و برخي ديگر در مراحل و زمانهاي ديرتري به اين درجات مي رسند.

در صورت وجود حس شنوايي است كه كودك بطور ذاتي شروع به يادگيري زبان مادري خود مي كند، اگر كودك شما نتواند اصوات را و يا تفاوتهاي بين آنها را تشخيص دهد نمي تواند لغات را بفهمد و در نتيجه گفتارش مشكل و سخت مي شود.تشخيص زودهنگام كاهش شنوايي باعث مي شود كه اثر كاهش شنوايي بر روي تكامل گفتاري كودك، رشد اجتماعي و توانايي‌هاي يادگيري او كمتر شود.

هر درجه اي از کم شنوايي براي كودكان را بايد از لحاظ آموزشي معلوليت درنظر گرفت. عدم كنترل و درمان کم شنوايي در اطفال بر روي تكامل گفتار و زبان، ظرفيتهاي دانشگاهي و آموزشي ، اعتماد بنفس و تكامل رواني اجتماعي كودك اثر مي گذارد.
تعلل نكنيد !!!

اگر كودك شما مبتلا به كم شنوايي باشد، تشخيص زودرس به معناي حل زودتر مشكلات گفتاري و شنيداري از طريق مداخله هاي پزشكي و آموزشي و تقويتي مي باشد. تشخيص زودتر کم شنوايي مساوي است با اثر كمتر کم شنوايي بر آيندة فرزند شما.

" به خاطر داشته باشيد كه اين امتيازات و درجات براساس تكامل شنيداري ، حافظه شنيداري و دريافت زبان گفتاري تهيه و عرضه شده است. "

پيشگيري از كم شنوايي

تولد

 • 1) در پاسخ به صداهاي بلند و ناگهاني رفلكس استارتل را نشان مي دهد به اين صورت كه در اثر شنيدن صداهاي بلند و ناگهاني بدنش را سفت مي كند و يا اينكه شروع به لرزيدن مي کند، چشمك مي زند و يا اينكه چشم‌هايش را به هم مي فشرد و انگشتان دست و پايش را از هم باز مي كند و بعنوان پاسخ ممكن است گريه كند.
 • 2) نسبت به اصواتي كه داراي باند وسيعي هستند مانند اصوات ريتميك و موزون حساس مي باشد.
 • 3) صداي مادرش را تشخيص مي دهد و نسبت به اصوات ديگر آنرا ترجيح مي دهد.
 • 4) اصوات با فركانس متفاوت اثرات مختلفي روي نوزاد مي گذارند.اصوات داراي فركانس پايين (اصوات بم) و اصوات ريتميك اثر آرام كنندگي و آرامش روي كودك دارند و اصوات داراي فركانس بالا (اصوات زير) باعث واكنش‌هاي شديد و ناگهاني در نوزاد مي شوند.

3 ماهگي

 • 1) نسبت به اصوات گفتاري انسان آگاهي دارد و به صداهاي گفتاري توجه مي كند.
 • 2) شور و هيجان خاصي هنگام نزديك شدن به اصوات خوشايند از خود نشان مي دهد مثلا شور و هيجان خاصي نسبت به صداي آب در حمام دارد و به آن نزديك مي شود.
 • 3) با شنيدن صداي مادر آرام و قرار مي گيرد.
 • 4) درپاسخ به صداي مادرش آواسازي كرده و صداهايي توليد مي كند.
 • 5) از صداهاي خودش تقليد مي كند مثلاً بَ بَ ،اووو
 • 6) بوسيلة چرخاندن چشمهايش به سمت منبع صوت، شروع به جهت يابي اصوات مي كند.
 • 7) از اسباب بازيهاي صدادار لذت مي برد و به صداي زنگي كه در نزديكي اش به صدا درمي آيد توجه مي كند.
 • 8) به موسيقي توجه مي كند.

4 ماهگي

 1.  باچرخاندن سر به سمت منبع صوت، اصوات را جهت يابي مي كند.
 2.  به جستجوي صداهاي گفتاري افراد مي پردازد.

5 ماهگي

 1.  بطور ويژه اي اصوات را جهت يابي مي كند.
 2.  بين گفتار دوستانه و خشمانه تمايز مي گذارد و بطور مناسبي واكنش نشان مي دهد.
 3.  به موزيك و موسيقي واكنش نشان مي دهد. (به صورت توليد صداهايي مانند بغ بغو و يا توقف گريه)
 4.  از گفتار انسانها بسيار لذت مي برد.
 5.  اصوات گفتاري افراد غريبه را از آشنا تشخيص مي دهد.

6 ماهگي

 1.  بطور ويژه اي اصوات را مكان يابي مي كند مثلاً صداي زنگ را جستجو مي كند تا زنگ در ميدان ديد او قرار گيرد.
 2.  به گفتار انسان با خنديدن و آواسازي پاسخ مي دهد.
 3.  فوراً از يك سمت اتاق به طرف صداي مادرش حركت مي كند.
 4.  به تونهاي احساسي متفاوت صداي مادرش پاسخهاي متفاوت مي دهد (يعني اينكه اگر صداي مادرش داراي تون احساسي غم و اندوه باشد با هنگاميكه داراي تون احساسي شادي بخش باشد ، پاسخهاي متفاوت مي دهد.)
 5.  به تستهاي شنيداري اطفال در فاصلة 50 سانتيمتري از هر گوش با جهت يابي بينايي صحيح پاسخ مي دهد اما ممكن است با مقداري تأخير اينكار را انجام دهد.
تحقيقات اخير نشان داده است كه كودكان مبتلا به کم شنوايي كه در سن زير 6 ماهگي تشخيص داده شده و تحت آموزش قرارگرفته اند، تكامل زباني شان نسبت به كودكاني كه بعداز 6 ماهگي کم شنوايي شان تشخيص داده شده بهتر بوده است.

8 ماهگي

 1.  سر و شانه هايش را به سمت اصوات گفتاري آشنا مي چرخاند، بخصوص هنگاميكه نمي بيند چه اتفاقي افتاده است.
 2.  شروع به فهميدن لغات در بافت و زمينة كلام مي كند.
 3.  به صداي زنگ تلفن، گفتار انسان، اسم خودش و اصطلاحاتي مثل باي باي پاسخ مي دهد.
 4.  هنگاميكه به اسم صدايش بزنند به پدر يا مادر و ديگر اعضاي خانواده نگاه مي كند.
 5.  هنگاميكه مادر مي گويد “ بيا بغل مامان ” بازوهايش را باز كرده و مشتاقانه خود را به سمت مادرش مي كشد.
 6.  به بيان شفاهي بزرگسالان پاسخهاي تشخيص دهنده اي مي دهد.
 7.  براساس ميل وعلاقه به اصوات گوش مي كند و حالت گوش كردن به مكالمات در او افزايش مي يابد.
 8.  تعداد كمي از لغات و اشارات را مي فهمد.
 9.  هنگاميكه صدايش بزنيد ويا به او اشاره كنيد به شما پاسخ مي دهد.

يك سالگي

 1.  در پاسخ به گفتار انسانها پچ پچ نموده و اصوات تند، بي معني و ناشمرده اي را بيان مي كند.
 2.  هنگاميكه اصوات بلند مثل رعدوغرش ايجاد شود گريه مي كند.
 3.  هنگاميكه مورد سرزنش واقع شود اخم نموده و اوقات تلخي مي كند.
 4.  از شنيدن لغات لذت مي برد.
 5.  تقليدهاي صوتي اش نشان مي دهد كه او مي تواند اصوات را بشنود و آنها را با توليدات صوتي اش منطبق نمايد.
 6.  به دستورات ساده پاسخ مي دهد مثلاً وقتي به او مي گوييد توپ را بده ، آنرا به شما مي دهد.
 7.  برخي افعال حركتي مثل برو ، بخور ، بيا ، بگير را فهميده و دسته بندي مي كند.
 8.  نسبت به سؤالاتي كه از او پرسيده مي شود درك واقعي ندارد.
 9.  از نويز و صداي دستگاههاي موجود در محيط لذت مي برد و خود را به آنها مي رساند.
 10. صداهاي جيلينگ جيلينگ و تكرار شونده مثل جغجغه را دوست دارد.
 11. مي تواند حدود 12 شيء را هنگاميكه اسم آنها را بشنود ، تشخيص دهد.
 12.  گنجينة لغاتي حدود 50 لغت دارد.

1/5 سالگي

 1.  حدود 150 تا 200 لغت در گنجينة لغات خود دارد.
 2.  جملات ساده را مي فهمد و درك مي كند.
 3.  اسم خودش را مي داند.
 4.  شروع به فهميدن و درك حروف اضافه در داخل جمله مي كند.
 5.  شروع به درك و فهم دستورات و اصطلاحات كوتاه دستوري مي كند.
 6.  عكسهاي ساده را از روي اسمشان مي شناسد مثلاً اگر از او بخواهيد كودكي را در عكس به شما نشان بدهد مي تواند اينكار را انجام دهد.
 7.  در صورت درخواست مي تواند بيني ، دهان ، چشم و گوشش را نشان بدهد.
 8.  برخي اشياء را در صورت نام بردن به شما نشان مي دهد.

پيشگيري از كم شنوايي

2 سالگي

 1.  علاقه و توجه خاصي به اصوات راديو و آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون نشان مي دهد.
 2.  به دستوراتي مثل “ به من ……… را نشان بده ” پاسخ مي دهد.
 3.  سؤالات ساده را مي فهمد و به آنها پاسخ مي دهد مثل “ماشين كجاست؟”
 4.  با تكان دادن سر و به صورت اشاره به سؤالات پاسخ آري يا نه مي دهد.
 5.  هنگام پاسخ به سؤالات چند دقيقه اي صبر مي كند و با تأخير پاسخ مي دهد.
 6.  پنج قسمت بدنش را مي شناسد و مي تواند نشان بدهد.
 7.  اسامي افراد خانواده و فاميل را با انتخاب عكس و تصوير مناسبي از آنها مي فهمد.
 8.  با يك توپ مي تواند چهار دستور جداگانه را انجام دهد مثلاً “توپ را بردار ، بگذار روي ميز”.
 9.  مي تواند لغات و اعداد را دو به دو تكرار نمايد.
 10. گنجينة لغاتي حدود 200 كلمه دارد.
 11. حروف اضافه مثل بالا ، پايين ، رويِ ، درونِ ،كه جهت را نشان مي دهند را درك مي كند.

عوارض ناشي از کم شنوايي :

 1.  تأخير در رشد طبيعي گفتار و زبان.
 2.  اختلالات عاطفي رفتاري.
 3.  اختلالات ارتباطي.
 4.  اختلال رواني در گفتار.
 5.  اختلال در توليد گفتار.
 6.  اختلال در صرف و نحو زبان.
 7.  تأخير دررشد اجتماعي . فرهنگي.
 8.  تأخير دريادگيري مطالب و درنتيجه افت تحصيلي.

2/5 سالگي

 1. از شنيدن داستانهاي ساده كه از كتابهاي تصويردار خوانده شوند لذت مي برد.
 2.  هنگاميكه صداهاي لذت بخش و زيبايي بشنود شروع به صحبت دربارة آن مي كند و بدقت به آن صداها گوش مي كند.
 3.  با توصيف و تشريح يك شيء مي تواند تصوير آنرا به ما نشان بدهد.
 4.  از شنيدن و گوش دادن به آواز لذت مي برد.
 5.  بين يكي و چند تا تمايز قائل مي شود.
 6.  اشياء را به وسيلة عملكردشان مي تواند تشخيص دهد مثلاً شانه براي كشيدن و نظم دادن به موها است ، قاشق براي بردن غذا به دهان است.
 7.  گنجينه لغاتي در حدود 500  لغت دارد.
 8.  دستورات ساده را مي تواند بفهمد و انجام دهد مثل “ بنشين اينجا ” ،“ برو توپ را براي من بياور.”
 9.  دو دستور ساده اي كه بدنبال هم بيايند را مي تواند انجام دهد مثل“ توپ را بردار و پيش من بياور.”
 10.  به سؤالاتي كه با كجا و آيا آغاز مي شود ، پاسخ مي دهد.
 11. تفاوت “ يكي ” و “ همه ” را مي فهمد.
 12. حروف اضافه را مي فهمد مثل درونِ ، رويِ ، زيرِ ، جلويِ ، پشتٍ ، اطرافِ و 
 13. تفاوتهاي تغيرات نحوي جملات را مي فهمد مثلاً تفاوت جملات معلوم و مجهول را درك مي كند.
 14. تفاوت اندازه و سايز را مي فهمد مثل بزرگ و كوچك.
 15. حرف ربط “و” را مي فهمد.
 16. برخي افعال متضاد را درك مي كند مثل برو/ بيا ، بگير/ بده ، بِكش/ هْل بده.

3 سالگي

 1.  به دو دستور پشت سرهم و بدون ارتباط پاسخ مي دهد مثلاً “فنجان را روي ميز بگذار و تلويزيون را خاموش كن.”
 2.  مشتاقانه به داستانها گوش مي دهد و علاقه مند است بخشهاي مطلوب و دوست داشتني داستان را بارهاوبارها بشنود.
 3.  با بيان عملكرد و كاركرد يك وسيله تصوير آنرا به ما نشان مي دهد مثلاً “آنچيزي را كه ما مي پوشيم در تصوير نشان بده.”
 4.  به سؤالات پاسخ مي دهد و در پاسخ دادن از لغات و اشارات سر و دست به طرز مناسبي استفاده مي كند.
 5.  چند آهنگ و ملودي را مي تواند ازهم تشخيص دهد.
 6.  گنجينة لغاتي درحدود 900 تا 1200 لغت دارد.
 7.  مي داند كه متضاد بزرگ ، كوچك و متضاد درجلويِ ، پشتٍ آن مي باشد.
 8.  ضمير سوم شخص “او” را مي داند.
 9.  مفهوم خيلي را مي فهمد.
 10. زمان گذشته افعال را مي فهمد.
 11. مي تواند حداقل 3 بخش يك داستان را به خاطر آورد و تكرار نمايد.
 12. 3 لغت يا عدد را مي تواند پشت سرهم تكرار نمايد.
 13. بيشتر صفات ساده را درك مي كند.
 14. مفهوم گردش و گشت وگذار را مي فهمد.
 15. علاقة خاصي به تفسير و توضيح سؤالات “چطور” و “چگونه” نشان مي دهد.
به موجب پيشرفتهاي به عمل آمده در زمينة فناوري درسالهاي اخير ، فراهم آوردن اطلاعات گفتاري مهم و معنادار ، امكان پذير شده است حتي براي كودكاني كه مبتلا به شديدترين ميزان نقص شنوايي باشند.

Adam & Stone

4 سالگي

 1.  داستانهاي بلند را با دقت گوش مي كند.
 2.  دستورات سـه بخشي را مي تواند انجام دهد مثل “ توپ را بردار ، روي ميز بگذار و كتاب را براي من بياور. ”
 3.  دستورات چهار بخشي كه در آنها از حروف اضافه استفاده شده را انجام مي دهد.
 4.  دستورات پيچيده تر با 2 الي 3 فعل را انجام مي دهد.
 5.  بطور مناسبي با استفاده از لغات و اشارات سر و دست به سؤالات پاسخ مي دهد.
 6.  عبارات زماني را درك مي نمايد مثل هميشه ، هر روز ، براي دو هفته.
 7.  صفات ملكي و مضاف اليه را مي فهمد.
 8.  گنجينه لغاتي حدود 1500 تا 2500 لغت دارا مي باشد.
 9.  مي تواند جملات 9 كلمه اي بيان كند.
 10. مي تواند 4  بخش يك داستان را بخاطر آورد.
 11.  مي تواند 2 عدد به سمت عقب بشمارد.
 12.  4 رنگ را مي تواند از هم تشخيص دهد.
 13.  زيرا ، چون و اگر را مي فهمد.

5 سالگي

 1.  عاشق داستان مي باشد.
 2.  عبارات زماني پيچيده را درك مي كند مثل به مدت طولاني ، براي سالهاي زياد ، تمام هفته ،
 3.  سنگين/ سبك ، صداي بلند/ صداي كوتاه ، مشابه/ متفاوت ، بلند/ كوتاه را مي فهمد.
 4.  صفات تفضيلي و عالي را مي فهمد : بلند/ بلندتر/ بلندترين ، زود/زودتر/زودترين ،  دير/ديرتر/ديرترين ، كم/ كمتر/ كمترين ، بد/ بدتر/ بدترين .
 5.  برخي اختصارات را مي فهمد.
 6.  مفهوم “هيچ” و “صفر” را مي فهمد.
 7.  پولها را در صورت نام بردن نشان مي دهد و مي شناسد.
 8.  در حدود 2800 تا 13000 لغت را مي فهمد.
 9.  پنج بخش يك داستان را بخاطر مي آورد.

6 سالگي

 1. قسمتهاي چپ و راست بدنش را مي شناسد.
 2.  بيش از بيست هزار (20000 ) لغت را مي فهمد.
 3.  به سؤالات عددي به طور مناسبي پاسخ مي دهد مثلاً “50 تومان پول به من بده”.
 4.  6 بخش از يك داستان را بخاطر مي آورد.
 5.  مي تواند 3 عدد را به سمت عقب بشمارد.

پيشگيري از كم شنوايي

تعلل نكنيد !!!

اگر كودك شما متناسب با رشد سني خود رفتارهاي شنيداري مناسبي را بروز نمي دهد حتماً با دكتر كودكتان يا نزديكترين كلينيك شنوايي و گفتار مشورت کنید. ليست زير چندين روش و راهكار را بيان نموده است كه متخصص شنوايي با استفاده از آنها مي تواند كودكتان را درهرسني كه باشد آزمايش کند.

به خاطر داشته باشيد كه : ايجاد صداي ناگهاني بوسيله دست‌ها و يا بوسيله دستگاه صوتي در پشت سر كودكتان ، تستهاي صحيح و درستي جهت ارزيابي شنوايي كودك نمي باشند.

تستهاي شنيداري در نوزادان

2 روش جهت ارزيابي شنوايي نوزادان وجود دارد كه به صورت كامپيوتري و در زمان بسيار كوتاهي انجام مي شوند و در ضمن اين روشها تهاجمي نمي باشند و با خواب كردن كودك اين آزمايش ها را انجام مي دهند :

 • 1) تست پاسخهاي برانگيخته شنيداري ساقه مغز (ABR).
 •  2) تست پرتوهاي صوتي گوش (OAE) .

تستهاي شنيداري در كودكان بين 6 ماه تا 2 سال

پاسخهاي رفتاري و بينايي به اصوات اطلاعات معتبري دربارة شنوايي كودك به ما مي دهد.

تستهاي شنيداري در كودكان بين 3 تا 5 سال

استفاده از “اديومتري بازي” . در اين تست بوسيله انجام بازيهايي از كودك تست شنوايي بعمل مي آيد.متخصصان شنوايي شناسي داراي توانايي لازم و كافي در جهت ارزيابي صحيح آستانه هاي شنوايي كودك براساس اديومتري بازي مي باشند.

تستهاي شنيداري در كودكان بعد از 5 سال

بعد از 5 سالگي علاوه بر آستانه گيري شنوايي در فركانسهاي مختلف مي توان از تستهاي دريافت گفتار و تشخيص گفتار و تستهاي ارزيابي پروسة مركزي شنوايي نيز استفاده نمود.

تست مورد استفاده در همه سنين

اديومتري امپدانس تستي است كه جهت بررسي وتعين مشكلات گوش مياني انجام مي شود ، از اين تست مي توان در تمام سنين استفاده نمود.

يادآوري :

تشخيص زودرس كاهش شنوايي در كودك شما ، امكان تجويز و تنظیم هرچه سريعتر سمعك را براي كودك فراهم مي آورد. ضروري است كه كودك با هر ميزان کم شنوايي مراقبت پزشكي صحيحي دريافت کند و ضروري است كه هرچه زودتر روشهاي مفيد آموزشي و تربيت شنوايي براي او فراهم گردد.

اگر فكر مي كنيد كه سؤالات شما دربارة شنوايي و تكامل گفتار كودكتان بدون پاسخ باقي مانده است و يا اينكه كودكتان مبتلا به كم شنوايي است و نياز به اطلاعات بيشتري دربارة اختلالات شنوايي و راهكارهاي كنترل آن داريد ، با يك اُديولوژيست مشورت نماييد ويا اينكه به مراكز مشاوره و پيشگيري سازمان بهزيستي و يا به كلينيكهاي شنوايي و گفتار مراجعه کنید.در صورت تمايل مي توانيد سؤالات خود را با ما درمیان بگذارید.

 

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « پيشگيري از كم شنوايي » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak